Zorg voor een veilige werkomgeving

Zie in één oogopslag of de luchtkwaliteit op orde is
en monitor het effect van uw ventilatiemaatregelen

Hoe waarborg ik een veilig binnenklimaat?

Ventileren, ventileren en nog eens ventileren...
Dat is het devies.
Maar wanneer ventileer je nu voldoende? Het meten van de CO2 concentratie geeft een helder beeld van de hoeveelheid verse lucht.

Het binnenklimaat heeft invloed op werk- en leerprestaties. Het continu meten van het werk-, leer- en leefklimaat geeft belangrijke inzichten. Hoe snel loopt de CO2 op in de vergaderruimte of het klaslokaal? En hoe ga ik straks de wintermaanden in?

Onze sensoren meten 24/7 het binnenklimaat en waarschuwen direct als iets niet in orde is.

Met het dashboard heb je realtime overzicht van al je ruimtes. Daarnaast registreert het systeem ook de historie van alle gemeten waarden.

Controle over de werk/leer-omgeving

Direct handelen

Bij onvoldoende ventilatie kleurt de LED van de sensor eerst oranje en dan rood. Optioneel geeft de sensor een geluidsignaal om de aandacht vragen.

Gebruikers kunnen nu direct handelen: raam of deur openen, een pauze inlassen of ergens anders te gaan werken. Dat geeft vertrouwen in de werkomgevingen controle over de gezondheid.

EFFICIËNT maatregelen nemen

Gericht verbeteren

Aan de hand van het dashboard ziet je op welke plek structureel verbeterd kan worden.

Zo kun je gericht en kosteneffectief maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximale bezetting van een ruimte, gerichter ventileren of aanpassingen aan de installatie.

Zie of het werkt

Evalueer de effecten

Het effect van de maatregelen zie je terug in het dashboard.

Reageren gebruikers op de signalen? Houden ze zich aan de maatregelen?
Is er meer communicatie nodig?
Heeft de aanpassing aan het klimaatsysteem effect?
Kan de bezettingsgraad veilig hoger?

Hoor het van een klant van onze dienstverlening.
Janine van HEVO legt uit wat onze Sensing as a Service dienst inhoudt.
Erik van iotta geeft een toelichting op de dienstverlening in onderstaande video.

VOOR WIE IS HET?

Kantoren

Bewaak de luchtkwaliteit van uw werkplekken en vergaderruimtes. Ideaal in combinatie met bezettingsmeting!

Scholen

Monitoring van de luchtkwaliteit op scholen is eigenlijk een must. Het grote aantal leerlingen per klas en de oudere gebouwen leidt vaak tot uitdaging.

Kinderopvang

De luchtkwaliteit in slaap- en speelvertrekken kan vooral in de winter tekort schieten. Het helpt om dan direct even te ventileren. iotta verzorgt directe notificatie.

Zorginstellingen

Zorg voor een goede luchtkwaliteit voor kwetsbare mensen. iotta regelt dat het zorgpersoneel op de hoogte wordt gesteld.

HEVO ontwikkelt o.a. kantoorconcepten.
Luister naar Willem over hoe zij onze dienst gebruiken.
Klictix maakt kantoren, scholen en kinderdagverblijven duurzamer en gezonder.
Cas vertelt erover.

Vele anderen gingen u voor

Heeft u interesse of vragen?

Neem gerust vrijblijvend contact op.

CONTACT